Kimutatások (lekérdezések)

·        Törzslisták

·        Tárgyi eszköz nyilvántartó kartonok

                 forgalom

                 állomány

·        Elszámolt értékcsökkenések (számviteli és adó törvény szerint)

·        Szűrt vagy összevont kimutatások

 főkönyvi számok szerint

 tároló helyek szerint

 mozgásnemenként

 költséghelyenként

 költségviselőnként

·        Feladás a főkönyv felé

A tárgyi eszközöket az üzembe helyezésig befejezetlen beruházásként tartjuk nyilván. A beruházás történhet beszerzéssel, idegen kivitelezéssel vagy saját előállítással.

A beruházási folyamat idegen kivitelezésben:

·        Ajánlat, megrendelés, szerződéskötés.

·        Szerződéskötés után a beruházásról egyedi nyilvántartólapot veszünk fel..

·        A teljesítésekkel kapcsolatos számlákat erre a nyilvántartó lapra vezetik fel.

Saját kivitelezés esetén nincs külső szerződés, ilyenkor a felmerült költségeket dokumentáló bizonylatok adatait vezetjük a beruházás nyilvántartólapján.

Tervem felüli értékcsökkenés számolható el, ha

·        a beruházás feleslegessé vált, ezáltal az értéke tartósan lecsökkent

·        megrongálódott, megsemmisült

·        eredeti rendeltetésének megfelelően nem használható.

Beruházások leltározása egyeztetéssel történik. Értékelése a nyilvántartólapon szereplő értékkel.

Ütembehelyezési, aktiválási jegyzőkönyv.