Befektetett eszközök: immateriális javak (nem anyagi eszközök), tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök (jövedelem szerzési, befolyásolási, irányítási, ellenőrzési céllal vásárolt).

Tárgyi eszközök között azokat az anyagi eszközöket kell kimutatni, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozás tevékenységet, függetlenül attól, hogy üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem.

Az analitikus könyvelés feladata a főkönyvi adatok alátámasztása mellett:

-         a tárgyi eszközök mennyiségének és értékének nyilvántartása (bruttó és nettó érték)

-         tartozékok

-         állományváltozások nyomon követése

-         értékcsökkenési mód meghatározása: lineáris, teljesítmény arányos, degresszív, abszolút összegű

-         értékcsökkenés nyilvántartása (számviteli és adó törvény szerint)

-         eszközök tárolási helye

-         nullára leírás várható ideje

A nyilvántartás lehet egyedi (pl. gépkocsik) vagy csoportos (pl. székek)

Gazdasági események és a hozzájuk tartozó bizonylatok:

-         Tárgyi eszközök állományát növeli (aktiváláskor üzembe helyezés okmány)

·        Beszerzés (számla /beruházási szállító/, vám, biztosítás bizonylatai

·        Átvétel apportként (alapító okirat, apport lista)

·        Saját előállítás (számlák, költségbizonylatok, /pl. bér/)

·        Felújítás (számlák, költségbizonylatok, /pl. bér/)

·        Térítés nélküli átvétel (átadás – átvételi jegyzőkönyv)

·        Leltári többlet (leltárfelvételi bizonylat)

·        Átminősítés tárgyi eszközzé (átminősítési bizonylat)

-         Tárgyi eszközök állományát csökkenti:

·        Értékesítés (számla /vevő/)

·        Átadás apportba (apport lista)

·        Térítés nélküli átvétel (átadás – átvételi jegyzőkönyv)

·        Káresemény (jegyzőkönyv)

·        Leltár hiány (leltárfelvételi bizonylat)

·        Selejtezés (selejtezési jegyzőkönyv)

·        Átminősítés készletté (átminősítési bizonylat)

Értékcsökkenés csak az értéket csökkenti a mennyiséget nem!

Adatbevitel:

-         Törzsadatok. A törzskarbantartás során vehetjük fel, módosíthatjuk, törölhetjük a törzsadatokat.

·        eszköz törzs: a tárgyi eszköz adatait tartalmazó adatállomány (eszköz kódja, megnevezése, minősége, típusa, mérete, vámtarifa száma, leltári száma, gyári szám, …)

·        mozgásnem (mozgásnem kódja, megnevezése)

·        számlarend (főkönyvi számla száma, megnevezése, naplókód)

·        tárolási helyre vonatkozó adatok (szervezeti egység kódja, neve, felelős személy kódja, neve, …)

-         Forgalmi (tranzakciós adatok).

·        bizonylat száma, kiállításának dátuma

·        a forgalom (gazdasági esemény) dátuma

·        mennyiségi adatok (csoportos nyilvántartás esetén)

·        bruttó érték változása

·        értékcsökkenés összege

a nettó érték számított adat!!!

·        a gazdasági eseményt jellemző törzs adatok