A pénzügyi rendszer feladatai:

-         a bejövő (szállító) számlák

-         a kimenő (vevő) számlák

-         a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok (köztük a készpénzes számlákhoz kapcsolódó tételeket)

-         a bakbizonylatok könyvelése

-         valamint a beszerzésekhez, értékesítésekhez kapcsolódó áfa nyilvántartás vezetése.

A bank és pénztár bizonylatok könyvelése két lépcsőben történik:

-         a csomag adatainak rögzítése. A csomag az azonos bizonylaton (bankkivonaton, bevételi és kiadási pénztárbizonylaton) szeplő tételek.

·        bizonylatszám

·        a bizonylat kelte

·        a bank illetve a pénztár főkönyvi száma

·        kontroll szám: a bizonylaton szereplő az összes terhelés (kiadás) és az összes jóváírás (bevétel)

-         A csomagban szereplő tételek rögzítése során megadandó adatok:

·        a tétel jellege:

terhelés – jóváírás

vevő – szállító állományt érint

folyószámlához kapcsolódik – folyószámlát nem érint (csak banknál)

áfa kapcsolódik hozzá – áfa nincs (csak pénztárnál)

·        partner

·        hivatkozási szám (ez teremt kapcsolatot a programon belül a számla és a számla pénzügyi teljesítése között)

·        főkönyvi számla száma (a bankkal illetve pénztárral szemben álló számla)

·        könyvelt összeg

Ellenőrzési lehetőségek:

-         A bank illetve pénztár főkönyvi számának megadása után a program kiírja annak aktuális egyenlegét (ennek meg kell egyeznie a bankkivonaton szereplő előző egyenleggel).

-         A kontrolszám beírása után a program kiírja a bank illetve pénztár főkönyvi számlájának új egyenlegét melyet szintén ellenőrizhetünk

-         A csomag összes tételének lekönyvelése után a kontrol számnak nullára kell futnia

-         Folyószámlán szereplő tétel pénzügyi rendezésekor a programból visszakereshető a kiegyenlítésre kerülő tétel.