A pénzügyi analitikus program segítségével:

-         a bejövő (szállító) számlákat

-         a kimenő (vevő) számlákat

-         a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat (köztük a készpénzes számlákhoz kapcsolódó tételeket)

-         és a bankbizonylatokat könyvelhetjük

-         és vezethetjük a beszerzésekhez, értékesítéshez kapcsolódó ÁFA nyilvántartást.

A folyószámla könyvelés a vevő és szállító számlák könyvelését jelenti. Ehhez a könyveléshez is használunk törzsadatokat, melyeket a törzskarbantartás során veszünk fel. A legfontosabb törzsek:

-         partner törzs (partner azonosítója, neve, címe, adóigazgatási azonosítószáma, pénzforgalmi jelzőszáma)

-         bank törzs (bank kód, megnevezés)

-         számlatükör (főkönyvi számla száma, megnevezése)

-         fizetési mód (kód, megnevezés)

-         ÁFA kulcsok (változás dátuma, áfa kulcsok értéke)

-         Utalványozó törzs (utalványozó kódja, neve, beosztása, összeghatár)

A bejövő és kimenő számlák könyvelése külön menüpont szolgál. A megfelelő menüpont kiválasztásával teszi a program az adatokat a vevő illetve szállító állományba. A program lehetőséget ad devizás számlák könyvelésére is. Amennyiben a devizatörzsben az árfolyamokat megadjuk, a program ezeket automatikusan (mindig a megfelelőt) használja.

A megfelelő menüpont kiválasztása után a jelleget kell meghatározni. A jelleg lehet számla vagy jóváíró levél („fordított számla”), vagy egyéb tétel.

Ezután következhet a könyvelés. Könyvelés közben a már rögzített törzsadatokat a program által felkínált listáról kiválasztjuk: partner, pénzforgalmi jelzőszám, fizetési mód, utalványozó (csak szállító számla esetén), ÁFA kulcs, főkönyvi számok; a többi adatot pedig begépeljük:

-         bizonylat megnevezése

-         bizonylat száma

-         dátumok: teljesítés, számla kiállítás, fizetési határidő

-         termék (szolgáltatás) adatai (megnevezése, vámtarifa száma)

-         összegek: bruttó (a program ebből és a kiválasztott áfa kulcsból számolja az áfát és a nettó értéket)

-         gazdasági esemény megnevezése (szöveg)

Az összeg tartozik illetve követel jellegét a program határozza meg.

A számlák rögzítésekor hivatkozási számot adunk, és kiegyenlítéskor ugyanezt a hivatkozási számot kell megadni. Így tudja a program a számla kiegyenlítéseket kezelni.

A program lekérdezési lehetőségei:

-         főkönyvi számlák forgalma és egyenlege

-         folyószámlák forgalma (kiegyenlített tételekkel együtt, vagy azok nélkül)

-         napló: főkönyvi, vevő, szállító

-         egyéb outputok: banki bizonylatok (átutalási és beszedési megbízás)

                           levelek (egyenleg közlő, fizetési felszólítás, kamat levél)