A beszámoló részei: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet.

Miután a vizsgált időszak minden gazdasági eseménye könyvelésre került, következhetnek a zárlati munkálatok.

Először az eredménykimutatást kell elkészíteni, melyhez a mérleg programot használjuk fel. Az első eredménykimutatás készítése előtt meg kell határoznunk a táblában szereplő sorokat, és ezen sorokhoz kapcsolódó gyűjtési szabályokat. A gyűjtés történhet főkönyvi számlákról, illetve korábban összegyűjtött sorokból (pl. pénzügyi műveletek eredménye az előzőleg meghatározott pénzügyi műveletek bevételeiből és a ráfordításaiból származik). A táblák szerkesztését végezhetjük magunk, vagy felhasználhatjuk a programban található minta táblákat. Ezek általában tartalmazzák az éves beszámoló mérlegét, A és B változatú eredménykimutatásokat, valamint egyszerűsített éves beszámoló  mérlegét és eredménykimutatását. A minta táblák gyűjtési feltételei nincsenek minden esetben kitöltve, hiszen a számlatükröt a vállalkozásuk maguk készíthetik. A megszerkesztett eredmény-kimutatás tábla „lefuttatásával” kapjuk az eredménykimutatásunkat az adózás előtti eredmény megállapításáig. Még meg kell állapítanunk, és le kell könyvelnünk a társasági adót és az osztalék kifizetéséhez kapcsolódó tételeket, így juthatunk el a teljes eredménykimutatáshoz.

Az eredménykimutatás elkészítése után az eredmény számlák (5-ös, 8-as, 9-es számlaosztály) egyenlegét át kell vezetnünk az „Adózott eredmény elszámolása” (493) számlára, majd ennek egyenlegét a „Mérleg szerinti eredmény” (419) számlára.

Az átvezetések után (5-9 számlák egyenlege nulla) következhet a mérleg elkészítése. Ennek a technikai megvalósítása ugyanolyan módon történik, mint ez eredménykimutatásé.

Miután a mérleg is készen van, az adatainkról mentést készítünk. Ezután elkészíttetjük a programmal az év lezárását és a nyitó adatok fogadása után kezdhetjük a következő év gazdasági eseményeinek könyvelését.

A programokkal általában készíthetünk „gyors mérleget”, amely az egyes számla osztályok egyenlegét mutatja. A gyors mérleg segítségével bármikor rövid idő alatt átfogó képet kaphatunk vállalkozásunk eszközeiről, forrásairól és eredményéről.