A Számviteli törvény bevezetője is azt emeli ki, hogy a piac szereplői számára információkra van szükség. A számítógépes számviteli rendszerek célja is ezen információk biztosítása az általunk könyvelt adatok alapján.

Az információk köre nagyon széles lehet. (korántsem teljes felsorolás)

-         törzslisták előállítása (számlatükör táblázatos megjelenítése)

-         egy vagy több főkönyvi számla forgalmának, egyenlegének lekérdezése,

-         főkönyvi kivonat készítése

-         tetszőlegesen megszerkesztett táblák, diagramok készítése

-         mérleg összeállítása

-         eredménykimutatás készítése.

A kimutatások elkészítése előtt beállításokkal határozhatjuk meg a kimutatásban szereplő adatok körét megjelenési formáját. A beállítások általában feltételek, sorrendek megadását jelentik. Például a költség adatok kigyűjtése előtt megadhatjuk a vizsgálni kívánt időszak kezdőpontját, befejező pontját, szűrhetünk érték adatok alapján (a jelentéktelenebbek tételeket figyelmen kívül hagyhatjuk), meghatározhatjuk, hogy a listánk dátuma vagy a könyvelési tételek sorszáma szerint legyen rendezve.

A kimutatásokat a program készíti el a beállításoknak megfelelően a lekönyvelt adatok alapján. Az elvégzett műveletek általában adatok:

-         Szűrésre, adott feltételeknek megfelelő adatok kiválogatása (adott kódhoz, főkönyvi számhoz, időszakhoz tartozó adatok kiválasztása).

-         Rendezése (dátum sorrend, iktatószám szerinti sorrend).

-         Összegzése, mely lehet többszintű is (például a mérlegben  a befektetett eszközök, azon belül a tárgyi eszközök, azon belül az ingatlanok összegzése).

A számítógépes rendszerek fontos outputja a feladás is:

-         analitikából analitikába

-         analitikából főkönyvbe

-         főkönyvből főkönyvbe