Viszonyszám: két egymással logikai kapcsolatba hozható adat hányadosa

-         megoszlási viszonyszám: rész/egész pl. adóbevételek adónemenkénti megoszlása (kör diagram, oszlop diagram)

-         intenzitási viszonyszám: pl. 100 km-re jutó üzemanyag-fogyasztás, fedezeti hányad

-         dinamikus viszonyszám: bázis- és láncviszonyszám, idősorok elemzése esetén használjuk (SZJA alakulása 1995 és 1998 között): (grafikon, oszlop, sáv diagram)

bázis viszonyszám = tárgy időszaki adat/bázis időszak adata

lánc viszonyszám = tárgy időszaki adat/előző időszak adata