Familiárisok egyházi vagy világi főúrtól jogi védelmet élvező családjához (famíliájához) tartozónak tekintett kisbirtokos nemes a feudalizmus kori Magyarországon.